LUMA AUDIT, s.r.o.

Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovať kvalitný, komplexný a včasný servis pre všetkých klientov s dôrazom na vysokú odbornosť vykonávaných prác, dlhodobú spoluprácu a individuálny prístup ku každému klientovi.
ÚČTOVNÍCTVO
ZNALECKÉ POSUDKY V ODBOROCH:
EKONOMIKA A PODNIKANIE
ÚČTOVNÍCTVO
DAŇOVNÍCTVO
DAŇOVÉ PORADENSTVO
AUDIT
Nechajte vaše účtovníctvo a dane na nás
O nás

Spoločnosť LUMA AUDIT, s.r.o., so sídlom v Leviciach, úspešne ponúka svoje služby na trhu už od roku 1998. Konateľom spoločnosti je člen Slovenskej komory audítorov, Slovenskej komory daňových poradcov a znalcov v odbore účtovníctvo a daňovníctvo, čím je zaručená vysoká odbornosť poskytovaných služieb zákazníkom.

 

Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovať kvalitný, komplexný a včasný servis pre všetkých klientov s dôrazom na vysokú odbornosť vykonávaných prác, dlhodobú spoluprácu a individuálny prístup ku každému klientovi.

 

Za účelom eliminácie možného rizika vzniku škody je spoločnosť poistená pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s výkonom audítorskej činnosti v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

V zmysle GDPR:
– zodpovedná osoba: Mgr. Anna Filipová
– mailová adresa: ochranaudajov@lumaaudit.sk

Správa o transparentnosti v zmysle § 24 Zákona č. 540/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu