Kontaktujte nás

E-mail

pohankova@lumaaudit.sk

Telefón

036/6332720, 6332721

Mobil

0905160367

Adresa

Ludanská cesta 12, Levice

Otváracie hodiny

Po-Pi od 07:00-17:00

Licencia spoločnosti
SKAU č. licencie 260
Licencia audítora
SKAU č. licencie 641
Licencia daňového poradcu
SKDP č. licencie 121/1993

Za účelom eliminácie možného rizika vzniku škody je spoločnosť poistená pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s výkonom audítorskej činnosti v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

V zmysle GDPR:
– zodpovedná osoba: Mgr. Anna Filipová
– mailová adresa: ochranaudajov@lumaaudit.sk

Správa o transparentnosti v zmysle § 24 Zákona č. 540/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu